WORK SCHOOL

Často kladené dotazy

Jak se mohu zapojit do programu?

Pokud je Vaše škola zařazena do projektu, studujete automobilový obor, stačí jednoduše vyplnit registrační formulář na www.Qhero.cz nebo ve stažené aplikaci v mobilním telefonu. O ochranu Vašich osobních údajů v kvalitě nařízení GDPR a příslušné české legislativy bude postaráno. Pak už se jen snažte na sobě pracovat a získávat co nejvíce bodů. V případě poskytnutí neplatné e-mailové adresy nebo nemožnosti kontaktování registrovaného v Qhero prostřednictvím zadané e-mailové adresy v délce minimálně 30 dnů od poslední komunikace, ztrácí registrovaný nárok na získání odměn.

Jak získám odměnu?

Vaši učitelé, resp. vedoucí praxe, kteří se účastní projektu, mají k dispozici kartičky s jednorázovými QR kódy v různých hodnotách. Tyto kódy vám mohou dát za splnění jimi zadaných studijních, resp. praktických úkolů. Každý QR kód (obsahující i číselný kód, pro případ, že nemáte chytrý telefon) je použitelný pouze jednou a odpovídá určitému počtu bodů. Pokud si QR kód naskenujete pomocí aplikace ve svém mobilním telefonu nebo zadáte číselný kód na www.Qhero.cz, odpovídající body se vám automaticky načtou na váš osobní účet, který jste si svou registrací na internetových stránkách/v aplikaci zřídili. Při získávání dalších kartiček s kódy se vám body načítají. Za získané body si pak můžete objednat mnoho různých odměn. Hodnota vybrané odměny se samozřejmě odečítá z vašeho osobního účtu. Odměny si vyberete a objednáte z katalogu na www.Qhero.cz. Objednané odměny budou vyřizovány jednou měsíčně a to vždy k 15-tému v měsíci. Odměna bude doručena do školy do konce měsíce. V případě problému s doručením objednané odměny bude registrovaný kontaktován e-mailem. Jak si stojíte v množství bodů v rámci své školy, můžete sledovat v žebříčku opět na internetových stránkách/v aplikaci.

Kde vyzvednu odměnu?

Odměnu si vyzvednete ve své škole u konkrétního pracovníka školy, který je k tomu pověřen ředitelem školy. Samozřejmě uděláte radost tvůrcům projektu, když budete radost jakkoliv sdílet s ostatními.

Kde najdu více informací?

Více informací získáte na své škole, která se projektu účastní, příp. na mailové adrese: info@Qhero.cz. Provozovatel e-mailové adresy je povinen odpovědět na dotaz ohledně Qhero do 2 pracovních dnů od jeho doručení. V případě, že se jedná o složitější dotaz, vyhrazuje si provozovatel e-mailové adresy právo prodloužit lhůtu na odpověď až na 15 dnů od jeho doručení a o této skutečnosti bude informovat do 2 pracovních dnů od obdržení dotazu.